Artwork for podcast לקוטי שיחות - שיעור לנשים
פרשת במדבר חלק י"ח שיחה ב
12th May 2021 • לקוטי שיחות - שיעור לנשים • Project Likkutei Sichos
00:00:00 01:00:54

Share Episode

Shownotes

מי האישה שהשלימה את מניין בנ"י במצרים?

וכיצד היא נתנה את הכוח לצאת משם?

ועל ספירת המלכות שמשלימה את כל שאר הספירות

Follow

Links