Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian
Episode 372nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:49

Share Episode

Shownotes

37 Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian

Câu hỏi:

Có nhiều Di tích khảo cổ được khám phá, cho thấy nhiều nền văn minh tiên tiến cao độ từng tồn tại. Cụ thể như:

Chiếc cột sắt với độ tinh khiết 99,72%, Có Niên đại hơn 4000 năm mà chưa từng có dấu hiệu bị rỉ sét. Kỹ thuật luyện thép cao siêu như vậy mà người hiện đại ngày nay chưa đạt tới.

Hoá thạch chip điện tử có Niên đại 250 triệu năm, được phát hiện tại Labinsk, Nước Nga.

Mỏ Uranium ở Oklo-Gabon, Châu Phi. Nằm trong những Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, được hình thành cách đây hơn 2 tỷ năm v.v…

Thưa, đây có phải là bằng chứng văn minh nhân loại, cứ mỗi 10 ngàn năm sẽ phải tuân theo quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt phải không?

Trả lời:

Tất cả các nền văn minh, cứ 10 ngàn năm bị loài Người đốt bỏ hết bằng các loại Bom. Tiếp theo Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sử dụng những viên đá lớn, san bằng những xây dựng của loài người. Để không còn dấu vết của người văn minh trước.

Còn nước xi Kim loại sắt, tuyệt đỉnh xi của nó, ở ngoài Trời cả 100 năm cũng không sao.

Còn Lò phản ứng hạt nhân ở Nước Cộng hòa Gabon, do các kỹ sư người Đức xây dựng vào năm 1903. Khi phong trào chiếm các Nước làm thuộc địa của những Nước phương Tây văn minh. Nước cộng hòa Gabon này, bị người Đức chiếm vào năm 1903. các Kỹ sư người Đức họ xây ở Núi Urani 1 Lò phản ứng hạt nhân lớn, để lọc lấy chất Uranium, làm nguyên liệu chế ra Bom nguyên tử. Họ chế tạo ra được 20 quả bom nguyên tử. Năm 1939, Chiến tranh Thế giới lần thứ 2 diễn ra, các Nước đánh nhau chia 2 phe, gồm:

1/ Nga - Trung - Anh - Mỹ: 1 phe.

2/ Nhật - Đức - Ý: 1 phe.

Riêng Nga và Mỹ đánh Đức, Đức thua. Nga bắt kỹ sư người Đức, còn Mỹ lấy được 20 quả bom nguyên tử và 1 số Kỹ sư người Đức. Đức và Ý đầu hàng. Còn Nhật không chịu đầu hàng, nên Mỹ lấy 2 trái bom nguyên tử tịch thu của Đức, thả xuống Nước Nhật, Nhật mới đầu hàng.

Lò phản ứng Hạt nhân ở Núi Urani, Cộng hòa Gabon, bỏ hoang từ năm 1945. Chớ làm gì có chuyện 2 tỷ năm? Lò này được khám phá ra năm 1972, cách đây 50 năm. Các nhà Khoa học thấy không ai biết nên muốn nói gì thì nói. Mà cũng có người tin. Ở Trái đất mưa, nắng, bão bùng này, không vật gì mà loài người sản xuất ra quá 10 ngàn năm, Thì làm gì có Lò phản ứng hạt nhân nào mà 2 tỷ năm?

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

37 Dấu vết khảo cổ của nền văn minh không gian

Câu hỏi:

Có nhiều Di tích khảo cổ được khám phá, cho thấy nhiều nền văn minh tiên tiến cao độ từng tồn tại. Cụ thể như:

%, Có Niên đại hơn:

Hoá thạch chip điện tử có Niên đại 250 triệu năm, được phát hiện tại Labinsk, Nước Nga.

Mỏ Uranium ở Oklo-Gabon, Châu Phi. Nằm trong những Lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, được hình thành cách đây hơn 2 tỷ năm v.v…

Thưa, đây có phải là bằng chứng văn minh nhân loại, cứ mỗi 10 ngàn năm sẽ phải tuân theo quy luật Thành - Trụ - Hoại - Diệt phải không?

Trả lời:

Tất cả các nền văn minh, cứ 10 ngàn năm bị loài Người đốt bỏ hết bằng các loại Bom. Tiếp theo Ban bệ Trời Tứ Thiên Vương sử dụng những viên đá lớn, san bằng những xây dựng của loài người. Để không còn dấu vết của người văn minh trước.

Còn nước xi Kim loại sắt, tuyệt đỉnh xi của nó, ở ngoài Trời cả 100 năm cũng không sao.

Đức xây dựng vào năm:

1/ Nga - Trung - Anh - Mỹ: 1 phe.

2/ Nhật - Đức - Ý: 1 phe.

Riêng Nga và Mỹ đánh Đức, Đức thua. Nga bắt kỹ sư người Đức, còn Mỹ lấy được 20 quả bom nguyên tử và 1 số Kỹ sư người Đức. Đức và Ý đầu hàng. Còn Nhật không chịu đầu hàng, nên Mỹ lấy 2 trái bom nguyên tử tịch thu của Đức, thả xuống Nước Nhật, Nhật mới đầu hàng.

a Gabon, bỏ hoang từ năm:

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam