Artwork for podcast CBBA :: Homílie
Obnova spoločenstva #5. Príbehy, ktoré uzdravujú svet (Leslie Leyland Fields)
6th November 2022 • CBBA :: Homílie • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:30:14

Share Episode

Shownotes

Po celom svete nájdeme množstvo malých aj väčších cirkví: od veľkých megacirkví až po malé, utajené cirkevné spoločenstvá. Na Slovensku je kostol či cirkev snáď v každej dedine. Aké je však poslanie Cirkvi?

Čo odkázal Kristus svojej cirkvi v posledných minútach svojho pozemského života? A ako konkrétne môžeme na toto poslanie odpovedať tu v Bratislave?

Biblické texty: Ž 107:1-9; Deut 4:9; Lukáš 10:25-37

Homília: Leslie Leyland Fields

Liturgia: Petr Kučera

Organ: Ivetka Novotná

Čítanie: Dávid a Juraj Kudročovci

Modlitba: Petr Kučera

Follow

Links