Artwork for podcast הלכה לעת הזאת - יואב שורק
מבואות ועיון בסימן א' בשלחן ערוך או"ח | הלכה לעת הזאת - יואב שורק | שיעור 1#
Episode 112th August 2021 • הלכה לעת הזאת - יואב שורק • yoav sorek
00:00:00 01:36:47

Share Episode

Shownotes

מבוא קצר לעיון בהלכה. הבנת מקומו של השלחן ערוך, משמעות הסמכות של התלמוד הבבלי והיחס בין הפסיקה ובין המנהג. עיון בסעיף א' של סימן א' של שלחן ערוך ('יתגבר כארי') והשוואתו לסימן המקביל בטור אורח חיים, לדברי הרמ"א ולספר היראה לרבנו יונה.

שיעור ראשון בסדרת הלכה לעת הזאת - לע"נ דביר יהודה שורק הי"ד:

לימוד ההלכה ממקורותיה - היכרות עם ספרות ההלכה ועם דרכי הפסיקה, בזיקה אל המנהג וההיסטוריה - והצפת שאלת ההכרעה הראויה בעת הזאת.

קובץ המקורות לשיעור: https://bit.ly/3yJjHkN

לצפיה: https://youtu.be/mHYxwmJ8fgc


Follow

Links