Artwork for podcast אפשר לחשוב
התנ"ך, המזרח הקדום וביקורת המקרא: הרב חיים נבון משוחח עם הרב פרופ' יהושע ברמן | אפשר לחשוב | #66
Episode 6612th December 2022 • אפשר לחשוב • tikvah fund
00:00:00 00:35:38

Share Episode

Shownotes

חקר התנ"ך האקדמי נוטה להתמקד בביקורת המקרא ההיסטורית, ולפרק את הטקסט לרכיביו המשוערים. הרב פרופ' יהושע ברמן מבקר בספרו החדש "אני מאמין" בחריפות את הגישה הזו, שאינה נהוגה בשום תחום מחקר אחר. במקומה הוא מציע קריאה ספרותית המשווה בין התנ"ך לטקסטים מהמזרח הקדום, ורואה גם את המשותף ביניהם מבחינה סגנונית, וגם את ההבדלים המשמעותיים ואת הבשורה הייחודית שהביאה התורה לעולם

Links

Chapters

Video

More from YouTube