Artwork for podcast RoZh.Lab
19: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ معرفی فرایند نوآوری
Episode 1924th February 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:21:08

Share Episode

Shownotes

فرایند نوآوری با مشاهده و یادگیری از موقعیت های مختلف در دنیای واقعی شروع می شود  و سپس ما تلاش می کنیم که با درک کاملی از دنیای واقعی به وسیله ی خلق مفاهیم قالب بندی مجددی رو برای مشکلی که درک کردیم پیدا کنیم. پس از آن به بررسی و ارزیابی مفاهیمی که خلق کرده ایم می پردازیم تا بتوانیم در دنیای واقعی آن را اجرا کنیم. این همه نیازمند یک سیالیت در تفکرات ما بین دنیای واقعی و انتزاعی هست.

این فرایند در کتاب ۱۰۱ روش طراحی در یک جدول ۲ در ۲ توضیح داده شده. که هر خانه از این جدول متعلق به یکی از مراحل فرایند هست. خانه ی پایین سمت چپ به تحقیقات اختصاص داده شده  و درباره ی دانسته های ما از واقعیتهای موجود هست. بالای همین خانه یعنی در یک چهارم گوشه ی چپ جدول٬تحلیل هست که در اینجا اطلاعات به دست آمده در قسمت تحقیقات آنالیز می شود و آماده برای نوآوری و استخراج ایده های نو می شوند. خانه سمت راست بالای جدول ترکیب کردن نامیده شده که دراین مرحله مفهوم اولیه یا انتزاعی تولید می شود و در پایان خانه ی پایین سمت راست به تحقق داده شده که در این مرحله مفاهیم تولید شده وارد دنیای واقعی می شوند. بنابراین چهار مرحله ی اصلی فرایند طراحی تحقیق٬آنالیز٬ترکیب و تحقق می باشند که یک ترکیب خوب و تحقق یافته برای هدایت به سمت نوآوری هست. ما در این اپیزود بخش های مختلف این فرایند روبه طور خلاصه معرفی می کنیم.Links