Artwork for podcast Predikimet e Kishës Ungjillore Vlorë
Të kujtojmë Dritën që kemi marrë ( 2 Pjetrit 1:12-21)
Episode 613th December 2020 • Predikimet e Kishës Ungjillore Vlorë • Kisha Ungjillore Vlorë
00:00:00 00:20:58

Share Episode

Shownotes

Unë nuk po ju tregoj përralla sepse i kam parë të gjitha gjërat me sytë e mi!

Nëse mendojmë që Perëndia është duke na folur nëpërmjet ndjenjave, emocioneve apo një diturie të pa shpjegueshme duhet që të bëjmë një kontroll të fakteve nëpërmjet fjalës së Perëndisë. Sepse;

-      Ndjenjat na gënjejnë

-      Emocionet na gënjejnë

-      Eksperiencat na gënjejnë

Por Fjala e Perëndisë është e njëjtë dhe e vërtet sepse vjen prej Tij!

Follow

Links