Artwork for podcast CBBA :: Homílie
Obnova spoločenstva #4. Svetlo a tiene Písma (Daniel Pastirčák)
30th October 2022 • CBBA :: Homílie • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 00:18:38

Share Episode

Shownotes

"Biblia sa stáva tým krajšia, čím viac je pochopená, to znamená, že každé slovo, ktoré človek na seba zvláštnym spôsobom vztiahne, za určitých okolností, času a miestnej situácie, má svoj vlastný, zvláštny bezprostredne individuálny význam."

J. W. Goethe

Biblické texty: 2Kor 3:5-6, 17-18; Hebr 4:12-13; Jk 1: 22-25

Homília: Daniel Pastirčák

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Ivan Šiller

Čítanie: Alenka Spišiaková

Modlitba: Julka Roháčková

Follow

Links