Loading Episode...
Mikrofonden - en social innovation - Mikrofonden Sverige EPISODE 2, 3rd September 2020
Mikrofondens samarbete med banker som arbetar för hållbar utveckling
00:00:00 00:20:25

Mikrofondens samarbete med banker som arbetar för hållbar utveckling

Mikrofonden ställer ut garantier så att banker kan finansiera social ekonomi och sociala innovationer. I detta avsnitt fördjupar vi oss i det samarbetet.