Artwork for podcast דבר תורה, הרב דובי רבינוביץ
חלק יז תזריע שיחה א - דבר תורה - הרב דובי רבינוביץ - שיעור של תורה סטודיס
Episode 49th April 2021 • דבר תורה, הרב דובי רבינוביץ • Project Likkutei Sichos
00:00:00 00:28:04

Share Episode

Shownotes

מהי נוסחת הקסם לשנות הרגלים? מה אפשר ללמוד מברית מילה? בכלל ברית מילה חייבת להיערך ביום. מתי עשו ברית מילה בלילה ומה אנו יכולים ללמוד מכך?

Links