Artwork for podcast ETV Podcast
Những nguyên tắc làm giàu thông minh của người Do Thái
3rd November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:05:37

Share Episode

Shownotes

Tạp chí Forbes của Hoa Kỳ năm 2003 đã từng công bố: Trong những người giàu có từ 30 tỷ USD trở lên, tỷ lệ người Do Thái chiếm đến 75%. Điều này cho thấy, người Do Thái có trí tuệ kinh doanh siêu việt. Vì sao như vậy? Họ luôn tuân thủ những nguyên tắc làm giàu thông minh.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/nhung-nguyen-tac-lam-giau-thong-minh-cua-nguoi-do-thai_206977.html