Loading Episode...
Hagenpreken - Benaiah EPISODE 24, 15th July 2021
Profetie: positieve peptalk en de beste wensen?
00:00:00 00:26:31

Profetie: positieve peptalk en de beste wensen?

Profetie staat tegenwoordig weer op de kaart. Een aanzienlijk aantal kerken en gemeenten staat er in meer of mindere mate voor open. Tenminste, onze hedendaagse versie. Dat is, voorzichtige toespelingen op de toekomst omkleedt door vooral fijne en opbouwende bemoedigingen.

Met één tekst van de apostel Paulus als gulden regel, kreeg profetie anno-nu een drietonige klank, wat helaas ook een goede toetsing in de weg kan staan. Want ja, zeg nu zelf, je gaat positief profetisch gepraat toch niet bestempelen als goedbedoelde, beste wensen voor de toekomst?

Dit keer gaat Benaiah even wat dieper het Woord in om het hart van profetie te achterhalen. Want één tekst maakt nog geen doctrine.

Bijbelpassages: Joh. 16:12-14; 1 Kor. 14:3; 2 Kor. 13:11; Luk. 3:16-18; Joh. 16:7-11; Matt. 3:2, 8, 10-12; Mal. 4:5-6; 2 Pet. 1:21; Mt. 11:21-24; Mt. 26:34, 75; Hand. 5:1-11.

Meer info: https://saintk9.com