Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tướng thế gian thường còn là gì
Episode 3430th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:22

Share Episode

Shownotes

34 Tướng thế gian thường còn là gì

Trò hỏi:

Tướng thế gian thường còn là gì ạ?

Thầy trả lời:

Tướng thế gian thường còn gồm có 5 thứ:

+ Thứ nhất, đất.

+ Thứ hai, nước.

+ Thứ ba, không khí.

+ Thứ tư, lửa.

+ Thứ năm, điện từ âm dương.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

34 Tướng thế gian thường còn là gì

Trò hỏi:

Tướng thế gian thường còn là gì ạ?

Thầy trả lời:

Tướng thế gian thường còn gồm có 5 thứ:

+ Thứ nhất, đất.

+ Thứ hai, nước.

+ Thứ ba, không khí.

+ Thứ tư, lửa.

+ Thứ năm, điện từ âm dương.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam