Artwork for podcast Det breda perspektivet
002: Höjdsystem, referenssystem, GPS, ellipsoid, geoid
5th January 2021 • Det breda perspektivet • jonatan vilhunen & theo jalker
00:00:00 01:23:06

Share Episode

Shownotes

Vad är en höjd? Varför använder man höjder och vad finns det för standarder?

Lyssna in på detta tekniska avsnitt som behandlar höjder, höjdsystem, referenssystem, GPS, ellipsoid och geoid.

Länkar till några ämnen som behandlas:

RH2000

Normaal Amsterdam Peil - NAP

Göteborgs lokala höjdsystem GH88

Borås lokala höjdsystem

Mälarens lokala höjdsystem

GPS förklarat på youtube

jonosfär - rymdväder

https://swepos.lantmateriet.se/

Stompunkter på lantmäteriet [hitta.stompunkt.se](Hitta.stompunkt.se)

Youtube - geodetiska ytor - föreläsningar, mycket sevärt

Geoid förklarat på lantmäteriet

Bild på geoid - wikipedia

Kontakt:

Det breda perspektivet - Landskaparen

jonatan@landskaparen.se

[landskaparen.se](landskaparen.se)

theo.jalker@gmail.com

Keywords:

höjder, höjdsystem, RH00, RH70, RH2000, referenssystem, GPS, GNSS, ellipsoid, geoid

Follow

Links