Artwork for podcast ETV Podcast
Trí tuệ vĩnh hằng: Nghệ thuật hoàn thiện bản thân thời Trung Hoa cổ đại
10th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:38

Share Episode

Shownotes

Trong nhiều năm qua, tôi thường khuyến khích những người quen biết phát triển niềm đam mê đọc sách. Tôi đặc biệt khuyến khích các bậc phụ huynh (khơi dậy niềm đam mê sách cho con cái) và các bạn trẻ (khi vẫn còn trẻ, đọc sách có thể giúp bạn sau này trở nên thông thái và uyên bác).