Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Pháp môn Giải thoát duy nhất chỉ có Chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra
Episode 4117th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:56

Share Episode

Shownotes

41 Tại sao pháp môn Giải thoát duy nhất chỉ có Chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết: Tại sao pháp môn Giải thoát ở Việt Nam duy nhất chỉ có chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra, các chùa khác không chùa nào dạy?

Thầy trả lời:

Cái chùa này là nối tiếp dòng Thiền tông, do ông Thích Ca giao cho Long Nữ. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng. Ông Thích Ca ông qua ông giao cho Long Nữ cái Kinh Vô Tự này, bảo đến đời Mạt Thượng Pháp công bố ra, thì mới công bố nay 5 năm rồi đó, ngày 14/05/2017 đó, nay 5 năm. Chứ bây giờ là cái này ông Thích Ca ông giao. Mà lịch sử ghi đàng hoàng chứ không phải là mơ hồ, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói rõ ràng: Đến đời Mạt Pháp, cái pháp môn Thiền tông này, Long Nữ phải cho công bố ra. Long Nữ ở nước Rồng của đất Rồng. 

Nước Rồng là nước Việt Nam, nước Rồng là con Rồng con Tiên đó. Nước Việt Nam là đất Long An. "Long" là rồng, "an" nằm nghỉ đó. Không biết làm sao bà hồi trước là công chúa, bây giờ bà đẻ bà thành bà bán vải, đẻ ra thằng con thằng Nguyễn Nhân đó, biểu "mày phải công bố ra". "Dạ". Mẹ biểu mà không lẽ cãi. Con không được quyền cãi mẹ. Thì mẹ biểu làm sao làm vậy. Chắc nay ông cũng bà xúi, xúi ông lại hỏi này. Rồi, tốt, không sao. Ông hỏi cái này là có Công đức nhiều lắm, khỏi cần làm cái gì cho mệt. 

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

41 Tại sao pháp môn Giải thoát duy nhất chỉ có Chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra

Trò hỏi:

Ông Nguyễn Nhân cho tôi biết: Tại sao pháp môn Giải thoát ở Việt Nam duy nhất chỉ có chùa Thiền tông Tân Diệu phổ biến ra, các chùa khác không chùa nào dạy?

Thầy trả lời:

/:

Nước Rồng là nước Việt Nam, nước Rồng là con Rồng con Tiên đó. Nước Việt Nam là đất Long An. "Long" là rồng, "an" nằm nghỉ đó. Không biết làm sao bà hồi trước là công chúa, bây giờ bà đẻ bà thành bà bán vải, đẻ ra thằng con thằng Nguyễn Nhân đó, biểu "mày phải công bố ra". "Dạ". Mẹ biểu mà không lẽ cãi. Con không được quyền cãi mẹ. Thì mẹ biểu làm sao làm vậy. Chắc nay ông cũng bà xúi, xúi ông lại hỏi này. Rồi, tốt, không sao. Ông hỏi cái này là có Công đức nhiều lắm, khỏi cần làm cái gì cho mệt.

:

Links