Artwork for podcast FRYKMAN BIBIK
Om att tänka större
Episode 324th November 2022 • FRYKMAN BIBIK • Per Frykman & Magdalena Bibik
00:00:00 00:23:05

Share Episode

Shownotes

Idén till det här avsnittet föddes när Magdalena såg ett mönster bland sina kunder: att många, trots fantastisk kompetens, av någon anledning tänker... smått. Så här vill vi inspirera våra lyssnare till att tänka större.

En stor del av det här avsnittet handlar om mod. Enjoy!

Vill du lära känna oss bättre?

Läs mer på: https://www.bibik.co/frykmanbibik/ eller kontakta oss på LinkedIn:

Per: https://www.linkedin.com/in/frykman/

Magdalena: https://www.linkedin.com/in/magdalenabibik/

Links