Artwork for podcast ETV Podcast
Vì sao ngày nay người Mỹ ghét nước Mỹ?
25th April 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:13:18

Share Episode

Shownotes

Khi thấy những nhóm người kéo đổ các bức tượng, phá hủy các đài tưởng niệm, vũ nhục tượng Chúa và các vị Cha lập quốc… cảnh tượng đó khiến người ta kinh ngạc nhận ra rằng ngày nay có nhiều người Mỹ thù ghét Mỹ.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/vi-sao-ngay-nay-nguoi-my-ghet-nuoc-my_176127.html