Artwork for podcast ETV Podcast
Nhà có vợ hiền, ngàn vàng cũng không đổi
13th November 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:10:37

Share Episode

Shownotes

Thời đại hiện nay nam nữ tự do yêu đương, người yêu sau khi trở thành người một nhà rồi thì tình yêu kiên định không thay đổi càng ngày càng ít, mà tình cảm giữa hai người thay đổi thì lại ngày càng nhiều. Hãy cùng xem người vợ thời xưa trong lúc khó khăn vẫn không từ bỏ ân nghĩa vợ chồng đã gương vỡ lại lành với người chồng ăn xin của mình như thế nào và câu chuyện về người vợ hiền đã dùng cách nào để bảo vệ tính mạng và tài sản của cả gia đình nhé.

https://etviet.com/nha-co-vo-hien-ngan-vang-cung-khong-doi_243387.html