Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giải Đáp: 15/8/2023: Chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời cho đạo Phật Giáo Hòa Hảo!
Episode 115th August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:11:02

Share Episode

Shownotes

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 15/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/3hUQsvDHWM4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/chu-chua-thien-tong-tan-dieu-tra-loi-cho-dao-phat-giao-hoa-hao.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27