Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Ai có thể kiểm soát thế giới vô hình, hữu hình
Episode 542nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:38

Share Episode

Shownotes

54 Ai có thể kiểm soát thế giới vô hình, hữu hình

Câu hỏi:

Thưa! Ai có thể kiểm soát để ổn định cân bằng vị thế của Ban Thần - Thánh - Tiên và Thánh chúa thế giới giữa thế giới hữu hình và vô hình, thưa nhân dân?

Trả lời:

Tổ chức thế giới vô hình nó là vậy, tổ chức thế giới hữu hình cũng vậy, đây là theo quy luật cuốn hút của điện từ âm dương sanh ra, không ai có tài nào kiểm soát và ổn định thế giới loài người được. Duy nhất chỉ có một vị Toàn năng toàn giác có bài viết về cứu loài người và trái đất không bị diệt vong sớm về bom đạn, nhưng cũng không cứu con người về môi trường được. 

Còn việc kiểm soát thế giới nhân quả luân hồi của trái đất này, không ai kiểm soát được, mà nó phải luân chuyển theo quy luật cuốn hút vật lý điện từ âm dương. Con người muốn thoát ra quy luật cuốn hút vật lý và vật chất của trái đất này, thì tìm con đường chạy ra, gọi là con đường giải thoát, cũng gọi là đạo Giải thoát. Chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhưng cực kỳ khó, vì bởi con người ai cũng sống bằng 7 thứ tánh âm của con người, nhất là 3 thứ tánh Tham - Ác - Kiến chấp.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

54 Ai có thể kiểm soát thế giới vô hình, hữu hình

Câu hỏi:

Thưa! Ai có thể kiểm soát để ổn định cân bằng vị thế của Ban Thần - Thánh - Tiên và Thánh chúa thế giới giữa thế giới hữu hình và vô hình, thưa nhân dân?

Trả lời:

Tổ chức thế giới vô hình nó là vậy, tổ chức thế giới hữu hình cũng vậy, đây là theo quy luật cuốn hút của điện từ âm dương sanh ra, không ai có tài nào kiểm soát và ổn định thế giới loài người được. Duy nhất chỉ có một vị Toàn năng toàn giác có bài viết về cứu loài người và trái đất không bị diệt vong sớm về bom đạn, nhưng cũng không cứu con người về môi trường được.

Còn việc kiểm soát thế giới nhân quả luân hồi của trái đất này, không ai kiểm soát được, mà nó phải luân chuyển theo quy luật cuốn hút vật lý điện từ âm dương. Con người muốn thoát ra quy luật cuốn hút vật lý và vật chất của trái đất này, thì tìm con đường chạy ra, gọi là con đường giải thoát, cũng gọi là đạo Giải thoát. Chỉ có đơn giản như vậy thôi, nhưng cực kỳ khó, vì bởi con người ai cũng sống bằng 7 thứ tánh âm của con người, nhất là 3 thứ tánh Tham - Ác - Kiến chấp.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam