Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu
Episode 3326th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:17

Share Episode

Shownotes

33 Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu

Trò hỏi:

Con mới xem giáo lý của Thiền gia Đức tịnh Tại sao Đức tịnh trả lời cho Phật tử khác chùa Tân diệu?

Thầy trả lời:

Cái này nói đúng ra mình cũng không xen vào của người ta, cái Chùa Thiền tông Tân Diệu này tuyệt đối không có xen vào của người khác, còn cái chuyện người nào nói thì cũng có cái lý của người ta, cho tui miễn trả lời cái câu này.

Trò hỏi:

Tại sao khác nhau như vậy?

Thầy trả lời:

Xác nhận Đức tịnh cũng vô xin tu chùa này được 2 năm rồi đi ra có vậy thôi, thì bây giờ đi ra rồi người ta muốn nói gì nói chớ sao tui biết được, bởi vì nhà nước cho tự do mà - ai làm gì làm chừng nào mà còn ở trong cái chùa Tân diệu này tui sẽ nói, trong Chùa Tân diệu này còn nằm trong cái khuôn khổ của cái chùa tui sẽ nói, còn đi ra ngoài cái khuôn khổ của cái chùa rồi thì tui không nói.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

33 Tại sao Đức Tịnh trả lời cho phật tử khác chùa Tân Diệu

Trò hỏi:

Con mới xem giáo lý của Thiền gia Đức tịnh Tại sao Đức tịnh trả lời cho Phật tử khác chùa Tân diệu?

Thầy trả lời:

Cái này nói đúng ra mình cũng không xen vào của người ta, cái Chùa Thiền tông Tân Diệu này tuyệt đối không có xen vào của người khác, còn cái chuyện người nào nói thì cũng có cái lý của người ta, cho tui miễn trả lời cái câu này.

Trò hỏi:

Tại sao khác nhau như vậy?

Thầy trả lời:

Xác nhận Đức tịnh cũng vô xin tu chùa này được 2 năm rồi đi ra có vậy thôi, thì bây giờ đi ra rồi người ta muốn nói gì nói chớ sao tui biết được, bởi vì nhà nước cho tự do mà - ai làm gì làm chừng nào mà còn ở trong cái chùa Tân diệu này tui sẽ nói, trong Chùa Tân diệu này còn nằm trong cái khuôn khổ của cái chùa tui sẽ nói, còn đi ra ngoài cái khuôn khổ của cái chùa rồi thì tui không nói.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam