Loading Episode...
CBBA :: Bohoslužby - Cirkev bratská Bratislava - Cukrová 29th August 2021
Prázdninová výprava až na samý kraj zeme. Kultúra nasledovania Krista (Jozef Kerekréty)
00:00:00 01:00:47

Prázdninová výprava až na samý kraj zeme. Kultúra nasledovania Krista (Jozef Kerekréty)

Na konci Matúšovho evanjelia Ježiš dáva Cirkvi jej najdôležitejšiu úlohu – má ísť, získavať nasledovníkov Krista vo všetkých národoch, krstiť ich a učiť ich zachovávať všetky Ježišove prikázania. Na to, aby sme toto povolanie verne žili, potrebujeme si neustále odpovedať na niekoľko otázok:

  • Čo je ten odkaz, ktorý máme priniesť až na kraj Zeme?
  • Aký je plán obnovy, ktorým Kristus poveril Cirkev?
  • Ako vyzerá nasledovanie Ježiša z Nazaretu?

Biblické verše: Mt 28:16-20; Sk 1:4-9; Gal 5:22-25

Homília: Jozef Kerekréty

Liturgia: Dušan Číčel

Organ: Lenka Šillerová

Čítanie: Dáša Danelová

Modlitba: Ivan Šiller