Artwork for podcast ETV Podcast
Liệu cách bạn sống có đang làm giảm giá trị của bạn?
2nd October 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:07:49

Share Episode

Shownotes

Cuộc sống của tôi hiện tại khác rất nhiều so với sáu năm về trước. Chủ nghĩa tối giản chính là chất xúc tác, là việc ý thức quan tâm với môi trường xung quanh và là những gì tôi theo đuổi. Tôi muốn giới thiệu nó cho tất cả mọi người.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/lieu-cach-ban-song-co-dang-lam-gia-tri-cua-ban_217858.html