Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần
Episode 5517th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:06

Share Episode

Shownotes

55 Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần

Trò hỏi:

Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu thì phát ra tiếng, cái tiếng này có được gọi là pháp trần hay không ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái pháp trần là cái gì? Con sống con có tứ đại thì con nói bằng cái cổ họng tứ đại. Mà khi nó ra thì cái tiếng đó nó nói trong cái cổ họng của trung ấm thân, nó nói bằng điện từ. Đó gọi là Pháp trần. Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Tiếng nói nhỏ, giải thích là tiếng nói nhỏ trong cổ họng khi con mang thân tứ đại. Tiếng nói nhỏ khi con mang trung ấm thân bằng điện từ. Con vẫn nói. 

Nhưng mà cái tiếng nói của trung ấm thân đó, thì tất cả các cõi âm nó nghe hết. Còn cái thân tứ đại khó nghe lắm. Bởi vì thân tứ đại nó còn nặng nề nó khó. Vì thế mà tất cả cõi vô hình nó liên lạc, nói chuyện nhau rất dễ. Là cái chỗ này.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

55 Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu, phát ra tiếng, tiếng này có được gọi là Pháp trần

Trò hỏi:

Tánh Phật sau khi chui ra khỏi đỉnh đầu thì phát ra tiếng, cái tiếng này có được gọi là pháp trần hay không ạ?

Thầy trả lời:

Bây giờ cái pháp trần là cái gì? Con sống con có tứ đại thì con nói bằng cái cổ họng tứ đại. Mà khi nó ra thì cái tiếng đó nó nói trong cái cổ họng của trung ấm thân, nó nói bằng điện từ. Đó gọi là Pháp trần. Pháp là tiếng nói, trần là nhỏ. Tiếng nói nhỏ, giải thích là tiếng nói nhỏ trong cổ họng khi con mang thân tứ đại. Tiếng nói nhỏ khi con mang trung ấm thân bằng điện từ. Con vẫn nói.

Nhưng mà cái tiếng nói của trung ấm thân đó, thì tất cả các cõi âm nó nghe hết. Còn cái thân tứ đại khó nghe lắm. Bởi vì thân tứ đại nó còn nặng nề nó khó. Vì thế mà tất cả cõi vô hình nó liên lạc, nói chuyện nhau rất dễ. Là cái chỗ này.

:

Links