Loading Episode...
Mikrofonden - en social innovation - Mikrofonden Sverige EPISODE 4, 18th December 2020
Främjandestrukturen för sociala innovationer
00:00:00 00:41:05

Främjandestrukturen för sociala innovationer

I det fjärde avsnittet samtalar Kristoffer Lüthi med Tove Nordström som är Executive director på Social Entrepreneurship Forum, SE Forum, Emma Lindgren som är Nordic Director på Ashoka Nordic och Ylva Lundkvist Fridh som är vd Mikrofonden Sverige. Samtalet handlar om hela landskapet av främjare av sociala innovationer och samhällsentreprenörskap och vilka hinder och möjligheter som finns för utveckling.