Artwork for podcast 100% Expert Podcast
Ontdek en benut je beste content in 2023
Episode 733rd January 2023 • 100% Expert Podcast • Linda Krijns, Sstroop Marketing
00:00:00 00:16:06

Share Episode

Shownotes

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Begin dan met een blik op je bestaande content. Dat is namelijk je grootste marketingtroef. Je bestaande content beter benutten begint bij vaststellen wat je beste content is. Dat klinkt simpel, maar toch gaat dit lang niet altijd goed.

Want je beste content is NIET altijd je meest gelezen of meest bekeken content.

Heb je dat in beeld dan kun je enkele vrij simpele stappen zetten om meer rendement uit die content te halen.

In deze aflevering van de 100% Expert podcast hoor je hoe je wel de beste content goed in kaart brengt. En je hoort 5 praktische stappen waarmee je het rendement van die best-presterende content nog verder vergroot.

Zodat je in 2023 nog meer effectieve content tot je beschikking hebt.

Dit is je beste content in 2023

Je best-presterende content is content die:

  1. Veel bezocht wordt EN waar bezoekers lang blijven
  2. Verder gedeeld wordt op social media of via mail
  3. Gewenste acties oproept bij je bezoekers
  4. Een goede of stijgende positie in Google heeft
  5. Aansluit op je producten of diensten

Zo benut je die beste content nog meer

Meer rendement halen uit je beste content kan op 5 manieren:

  1. Goede en passende CTA's plaatsen
  2. Duidelijker aanzetten tot meer delen
  3. Focus op hogere posities in Google
  4. Zorgen dat content die hoog in Google staat beter gelezen wordt
  5. Nieuwe, gerelateerde content maken die aansluit op je best-presterende content

Transcripts

Speaker:

Wil je het nieuwe jaar goed beginnen? Ja, tuurlijk wil je

Speaker:

dat. Maar begin dan met een blik op je bestaande content.

Speaker:

Want dat is echt je grootste marketing trof.

Speaker:

Toch zie ik vaak dat bedrijven en ondernemers die bestaande

Speaker:

content nog weinig benutten. Of té weinig benutten.

Speaker:

En eerlijk gezegd overkomt mij dat ook nog wel eens. Dus

Speaker:

naar mijn bestaande content kijken en daar meer rendement uit

Speaker:

halen is deze week ook een van mijn eerste marketing acties van het

Speaker:

nieuwe jaar. Je bestaande content beter benutten begint bij

Speaker:

vaststellen wat je beste content nu is. Heb je dat

Speaker:

in beeld, dan kun je enkele vrij simpele stappen zetten om meer

Speaker:

rendement uit die content te halen. En dat is het onderwerp van

Speaker:

deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is

Speaker:

Linda Krijns en als content marketeer help ik kennis professionals en

Speaker:

bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te

Speaker:

maken.

Speaker:

Hoe kun je dan het beste, je best presterende content

Speaker:

in kaart brengen? Ja, wat je beste content is, is natuurlijk voor iedereen

Speaker:

anders. Want jij hebt je eigen doelen en je eigen KPIs die voor jou belangrijk

Speaker:

zijn. Dus het is altijd goed om je doelen van vorig jaar nog eens

Speaker:

bij te pakken. En te kijken hoe dat gegaan is. Want doelen vaststellen

Speaker:

is één ding, maar ze gaan de weg in de gaten houden en daar je

Speaker:

marketing op aanpassen en gaan bijsturen, is een tweede.

Speaker:

En ik moet zeggen, ik zie vaak dat dat nogal eens vergeten wordt. Dus

Speaker:

pak zeker je oude doelen en KPIs erbij en kijk nog eens kritisch wat er

Speaker:

gerealiseerd is en welke content nu echt

Speaker:

aan die doelen of KPIs heeft bijgedragen? Welke

Speaker:

pagina's op je website trokken bezoekers? En

Speaker:

hoeveel van die bezoekers deden vervolgens wat jij wilde?

Speaker:

Dat kan van alles zijn, of dat nu contact opnemen is, abonneer op je nieuwsbrief

Speaker:

of een aankoop doen. Wat deden ze vervolgens?

Speaker:

Gingen ze gewoon weer weg? Of deden ze echt iets wat jij

Speaker:

probeerde te realiseren? Kijk ook naar je social media

Speaker:

kanalen en je berichten. Welke berichten of acties op social media

Speaker:

sprongen eruit? Welk kanaal was dat? Kun je daar bepaald thema uit

Speaker:

destilleren heb je een nieuwsbrief kijk dan ook naar de

Speaker:

statistieken van je nieuwsbrief ik kijk dan vooral naar de openings en

Speaker:

klik percentage is hoe verliepen die gedurende het jaar zat aan de

Speaker:

stijgende lijnen of juist niet welke onderwerpen deden het

Speaker:

goed En heb je andere marketing kanalen ingezet, zoals een podcast,

Speaker:

of YouTube, of iets anders, kijk dan ook daar naar de content die het

Speaker:

bovengemiddeld deed. En ja, dan is er nog iets anders. Want

Speaker:

ik noem je content sweet spot. Je

Speaker:

content sweet spot is de plek waar de best presterende content op je

Speaker:

website staat. En dat is content die eigenlijk

Speaker:

een aantal kenmerken heeft. En ik hanteer er altijd vijf,

Speaker:

maar je best presterende content hoeft ze niet alle vijf aan te

Speaker:

tikken, maar wel minimaal twee of drie. Wat is dan die

Speaker:

best presterende content op je website? Het is content die veel

Speaker:

bezocht wordt en waar bezoekers lang blijven. Dat is altijd

Speaker:

mijn basis. Daarna ga ik kijken welke content is verder

Speaker:

gedeeld. Social media, via e-mail, whatsapp, op wat voor manier dan

Speaker:

ook. Welke content heeft nu echt bijgedragen

Speaker:

aan de acties die voor mij voor ogen stonden? Wat

Speaker:

gingen die bezoekers doen? Ze kunnen je pagina wel veel bekijken, maar

Speaker:

wat deden ze dan? En welke content heeft een goede of

Speaker:

stijgende positie in Google? Misschien staat die al hoog, dan wil je dat

Speaker:

vasthouden. Misschien staat die nog niet zo hoog, maar zie je wel progressie, dan

Speaker:

wil je daar ook wat mee doen. En 10 slotte, heel

Speaker:

belangrijk voor je omzet uiteindelijk, welke van die veelbezochte

Speaker:

en lang bekeken webpagina's of artikelen

Speaker:

sluiten ook echt aan op je producten of diensten?

Speaker:

Ik moet dat ongetwijfeld even toelichten. Veel en lang bezochte

Speaker:

artikelen op je website. Vaak zie ik dat mensen alleen

Speaker:

kijken naar de meest bezochte artikelen en die kijken dan naar de top

Speaker:

20, 50, 100 of weet ik veel hoeveel van de artikelen of

Speaker:

webpagina's die het meest bezocht werden. Maar dan laat je een

Speaker:

grote kans liggen. Kijk namelijk ook naar de bezoekduur.

Speaker:

Want hoe langer een pagina bezocht wordt, hoe interessanter men

Speaker:

die pagina vond. En als je dan wil weten wat is dan een

Speaker:

bovengemiddelde bezoekduur, hou dan bijvoorbeeld een bezoekduur aan die

Speaker:

twee keer zo lang is als de gemiddelde bezoekduur op je website.

Speaker:

Dan krijg je best een goede indicatie. Dus als je

Speaker:

artikelen of je pagina's op je website gemiddeld 1 minuut en 20

Speaker:

seconden bekeken worden, kijk dan naar 2 minuten 40

Speaker:

seconden, hou dat als grens aan en kijk vervolgens naar die

Speaker:

aantallen. Dus als je kijkt naar die bezoekduur, dan hou je een bepaald pakket

Speaker:

aan webpagina's over. En neem dat even als startpunt, want

Speaker:

dat was dus inhoud die men interessant vond. En

Speaker:

kijk daarna naar die aantallen. En natuurlijk is het niet heel

Speaker:

interessant als een artikel wel lang of goed bezocht en bekeken is. En het

Speaker:

gaat dan om pak een B tien mensen per jaar. Maar als het een significant

Speaker:

aantal bezoekers is die veel langer dan gemiddeld lezen of kijken,

Speaker:

dan heb je hier content te pakken die goed presteert.

Speaker:

Maar goed presterend is nog niet best presterend. Dus

Speaker:

daarvoor wil je ook minimaal één van de volgende Keep4-kenmerken

Speaker:

hebben. Die noemde ik eigenlijk net al. Wat wordt verder gedeeld? Wat

Speaker:

roept goede acties op? Wat heeft een goede positie in Google, en wat

Speaker:

sluit aan op je diensten. Om te beginnen, welke content

Speaker:

wordt ook verder gedeeld? Want dat is echt een

Speaker:

criterium. Als mensen je artikelen delen met anderen, betekent dat

Speaker:

ze hier waardering voor hebben, of er de waarde van inzien. Dus

Speaker:

kijk zeker of en hoe je deelknoppen gebruikt worden, en als je die

Speaker:

niet hebt, kijk dan hoeveel direct verkeer een bepaalde pagina krijgt.

Speaker:

Dat kun je in Google Analytics zien, want die directe bezoekers komen vaak

Speaker:

via een specifieke link, die met hen gedeeld is. En Je

Speaker:

kunt natuurlijk in Analytics ook zien of mensen een artikel bezoeken

Speaker:

via social media, waarbij je dan kijkt of je daar zelf iets over geplaatst

Speaker:

hebt op social media, of dat anderen dat deden. Dit zijn twee indicaties

Speaker:

dat mensen jouw content elders hebben gedeeld met

Speaker:

anderen. En dat betekent ook dat ze er iets van waarde in gezien

Speaker:

hebben. Dus dat is extra input voor je best

Speaker:

presterende content. Wat ook extra input kan zijn voor die

Speaker:

best presterende content, is als je ziet dat bepaalde

Speaker:

webpagina's of artikelen echt voor actie gezorgd

Speaker:

hebben. Welke artikelen zorgen voor een vervolgactie? Het

Speaker:

kan meer artikelen lezen zijn op je website, dat

Speaker:

kan een weggever downloaden of rechtsdreigst abonneren op je

Speaker:

nieuwsbrief zijn, het kan natuurlijk ook een formulier invullen zijn. En soms

Speaker:

zeggen mensen tegen mij, als mensen meer lezen op je website, wat heb ik daar

Speaker:

nou aan? Dat is toch niet een actie die gerealiteerd is aan mijn omzet?

Speaker:

Nee, klopt. Maar als mensen meer lezen op je website, zullen ze

Speaker:

je over het algemeen ook beter en sneller onthouden. Je

Speaker:

maakt een betere indruk. En het is uiteindelijk ook een goed signaal naar

Speaker:

Google, want als Google ziet dat mensen meerdere pagina's op je website

Speaker:

lezen, dan zal het eerder denken dat er iets positiefs en van

Speaker:

waarde geboden wordt op je website, dan wanneer mensen maar kort lezen of maar

Speaker:

één pagina lezen. Een ander criterium dat je kan aanhouden

Speaker:

om van goed presterende naar best presterende content te gaan, is

Speaker:

dat een bepaald artikel hoog staat in Google. Dat is

Speaker:

echt een aanwijzing dat hier ook waardevolle content

Speaker:

staat. En vaak staan goed bezochte

Speaker:

artikelen ook eigenlijk hoog in Google. Dus als Analytics uitwijst

Speaker:

dat er veel bezoekers via de zoekresultaten komen, dan weet je dat die

Speaker:

pagina relatief hoog staat. Maar kijk zeker ook in Google

Speaker:

Search Console, want soms staan er artikelen hoog die weinig verkeer

Speaker:

of bezoekers opleveren, omdat er gewoon relatief weinig op gezocht

Speaker:

wordt. Maar stel dat de mensen

Speaker:

die daarop zoeken, met een bepaalde zoekopdracht zoeken,

Speaker:

wel een koopintentie hebben. Dan

Speaker:

betekent dat dat die artikelen weliswaar

Speaker:

aan weinig zoekvolume appelleren, maar toch wel

Speaker:

interessant kunnen zijn. En ik kom daar straks nog even op terug, om te

Speaker:

laten zien van oké, wat zou je daar dan mee kunnen. En tenslotte

Speaker:

wordt goed presterende content, in mijn ogen pas best presterende content,

Speaker:

als het artikelen of pagina's zijn die echt aansluiten op je commerciële

Speaker:

aanbod. Want een artikel of pagina op je website mag goed

Speaker:

bezocht en gedeeld worden, als die er niet voor zorgt dat er vervolgens meer omzet

Speaker:

gerealiseerd wordt, dan moet je je afvragen of dit wel je best presterende

Speaker:

content is. Stel dat er qua omzet niets voortkomt

Speaker:

uit die content, dan kun je nog het volgende doen. Kijken

Speaker:

welk ander positief effect er is. Is er een ander doel dat gediend

Speaker:

wordt, zoals naamsbekendheid of reputatie? Of

Speaker:

kijk hoe je de link met de product of dienst alsnog

Speaker:

beter kunt leggen, Via een directe route, zoals een call to action naar je

Speaker:

product of aanbod, of via een indirecte route, zoals

Speaker:

een call to action naar je nieuwsbrief of weggever, zodat die bezoeker

Speaker:

je alsnog beter leert kennen en jij die bezoeker ook leert kennen.

Speaker:

Of door een bijpassend aanbod alsnog te creëren. Maar wees

Speaker:

daar wel heel voorzichtig en terughoudend mee. En doe het alleen als het bij

Speaker:

een langetermijn strategie past. Want een artikel kan nu

Speaker:

hoog in Google staan, maar dat wil niet zeggen dat het over een half jaar

Speaker:

of over een jaar nog steeds hoog in Google staat. Dus een bijpassend

Speaker:

aanbod creëren, omdat je ziet dat bepaalde content het heel goed doet, veel

Speaker:

bezoekers trekt die lang kijken, die misschien ook nog een extra dingetje

Speaker:

doen, ja, daar kun je een bijpassend aanbod voor creëren, maar

Speaker:

doe het echt alleen maar als het in een lange termijn strategie past voor

Speaker:

je hele product of diensten aanbod. Dus hiermee

Speaker:

kun je je best presterende content goed in kaart

Speaker:

brengen. Maar dan weet je, oké, Dit doet het

Speaker:

bovengemiddeld goed, maar wat haal ik hier uit? Het

Speaker:

beter benutten van die beste content, dat kan je

Speaker:

eigenlijk op vijf manieren vrij

Speaker:

snel en gemakkelijk doen. De eerste lijkt een open deur,

Speaker:

maar mist echt vaak. En dat is dat je goede en passende

Speaker:

calls to action gaat plaatsen op je best presterende content. Dat

Speaker:

kan een verwijzing zijn naar je weggever, het kan een verwijzing zijn naar

Speaker:

gerelateerde artikelen, zodat die beter gelezen worden als je er niet

Speaker:

echt een duidelijk iets bij hebt. En kijk ook waar een

Speaker:

formulier eventueel je bezoeker kan helpen. En niet iedereen is dol op

Speaker:

formulieren op je web, op een website, maar toch zie ik dat bezoekers

Speaker:

in sommige gevallen liever een formuliertje invullen dan dat ze

Speaker:

direct contact opnemen. Op de ene van de manieren is het toch drempelverlagend

Speaker:

en voelt men zich daar beter bij. Dus kijk soms ook of een

Speaker:

goed formulier je bezoeken kan helpen. Een andere manier om

Speaker:

die beste content beter te benutten is om nog duidelijker aan

Speaker:

te zetten tot meer delen. Zet sociale

Speaker:

deelknoppen op je website of plaats een zin bij van is

Speaker:

dit ook misschien ook interessant voor een collega? Stuur deze

Speaker:

pagina dan door. Dus dat kun je echt wel expliciet

Speaker:

maken en zo worden je artikelen beter zichtbaar of gaan er meer

Speaker:

mensen in één bedrijf hetzelfde lezen, waardoor ze denken van, hé, daar zit wel wat

Speaker:

in. We gaan eens contact opnemen of iets anders doen.

Speaker:

Kijk ook naar de artikelen die nu op de eerste pagina van Google

Speaker:

staan, maar niet in de top 3. Want Die kun je verder

Speaker:

verbeteren voor een hogere positie, waardoor je meer zichtbaarheid en

Speaker:

meer bezoekers realiseert. De eerste stap die je daarvoor

Speaker:

moet zetten is door de inhoud te verbeteren. Dat is eigenlijk

Speaker:

het allerbelangrijkste. Maar je kunt ook kijken of er veel inkomende

Speaker:

links naar die pagina zijn en of je dat kunt laten groeien. En dat kunnen

Speaker:

interne links zijn van verwijzende artikelen op je eigen website. En

Speaker:

je kunt ook kijken of je externe links kunt realiseren.

Speaker:

Wat je ook nog kunt doen, werkt niet altijd, maar kost je ook heel

Speaker:

weinig moeite, is om te kijken naar de metadescription. Want

Speaker:

die moet uiteindelijk mensen verleiden tot meer kliks. En dan weet ik

Speaker:

dat Google lang niet altijd jouw metadescription, die jij

Speaker:

invoert, echt overneemt. Maar ik zie dat het toch nog in 30 tot

Speaker:

50 procent van de gevallen wel gebeurt. Dus kijk goed naar die

Speaker:

metadescription. Vertelt die echt goed wat hier te halen

Speaker:

valt. Nodigt die ook uit tot lezen, tot klikken in die zoekresultaten.

Speaker:

Dan kun je als mensen meer klikken, kun je ook

Speaker:

stijgen in de zoekresultaten. De vierde manier om

Speaker:

meer uit je beste content te halen, is om toch nog even naar

Speaker:

die artikelen te kijken, die weinig zoekvolume hebben,

Speaker:

dus die niet per se uit je Analytics naar voren kwamen, maar die

Speaker:

wel hoog in Google staan en waarvan je ook ziet dat ze lang gelezen worden.

Speaker:

Dus dan moest je naar Google Search Console om te kijken welke

Speaker:

artikelen dat eventueel zijn, en kijk dan ook of daar een koopintentie

Speaker:

in zit. Is dat zo? Zorg dan dat dit artikel nog

Speaker:

beter inspeelt op die kopenintentie. Kun je naar je call

Speaker:

to action kijken, maar je kunt ook denken aan letterlijke

Speaker:

verwijzingen naar je product in de tekst,

Speaker:

of een illustratie waarbij je daarnaar verwijst. Maar je kunt ook denken

Speaker:

aan het toevoegen van sociaal bewijs, zoals reviews of testimonials,

Speaker:

op die pagina's, zodat mensen nog meer overtuigd worden van hé, dit

Speaker:

is een goede plek om dit product of deze dienst te

Speaker:

kopen. En de vijfde actie die je kunt nemen,

Speaker:

en die is van belang voor je content planning voor 2023,

Speaker:

is kijken of je voldoende gerelateerde content hebt, of dat het

Speaker:

loont om aanvullende artikelen over dit onderwerp te maken.

Speaker:

Als er veel interesse is in een bepaald onderwerp, en men leest

Speaker:

dit uitgebreid, dan is dat echt een aanwijzing dat er behoefte is aan

Speaker:

meer. Dus misschien heb je al meer gerelateerde content,

Speaker:

of misschien denk je van, hé, maar er zijn nieuwe ontwikkelingen, en die heb ik

Speaker:

nog niet geadresseerd, en die zijn hier wel mee verwand,

Speaker:

dan kun je dat doen en je zou ook nog kunnen kijken of dit uiteindelijk

Speaker:

een content cluster moet worden waarbij je ook een van die pagina's

Speaker:

verheft tot cornerstone content of pilaren content

Speaker:

of daar zijn verschillende vaktermen voor. Maar kijk

Speaker:

dus of je voldoende gerelateerde content hebt en of het toch slim is om

Speaker:

er nog iets aanvullends bij te maken. En dat kan een hele

Speaker:

goede vijfde actie zijn om het hele cluster van

Speaker:

goed presterende content naar beter presterende content te

Speaker:

trekken en om daar ook meer rendement uit te halen.

Speaker:

Dus al met al, als ik dat samenvat, dan zie je dat

Speaker:

er heel veel mogelijk zijn om die best presterende content

Speaker:

toch nog beter te benutten. En dat begint natuurlijk bij het in kaart brengen van

Speaker:

de content die veel bezocht en lang gelezen of bekeken wordt, en door vervolgens

Speaker:

te kijken wat dat nu al precies bijdraagt aan je marketing en

Speaker:

welke kansen je hebt om dat nog meer of nog beter te doen. En

Speaker:

vind je dat interessant en wil je meer marketingresultaat komend

Speaker:

jaar? Ik denk van wel. Ruim dan nu meteen een uur in je agenda

Speaker:

in om in Google Analytics en Google Search Console je beste

Speaker:

content op te sporen, zodat je een echt goed vertrekpunt

Speaker:

hebt voor nog effectievere content in 2023.

Speaker:

Dank je wel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht

Speaker:

opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel

Speaker:

de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer

Speaker:

weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists,

Speaker:

tools, video's en stappenplannen over content, content

Speaker:

marketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise.

Speaker:

En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses

Speaker:

en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken.

Speaker:

Kijk daarvoor eens op sstroop.nl en Sstroop is met

Speaker:

dubbel S.

Chapters

Video

More from YouTube