Artwork for podcast ETV Podcast
Khi thức ăn cũng là thuốc tốt
4th September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:06:33

Share Episode

Shownotes

Thực phẩm lành mạnh nuôi dưỡng cơ thể chúng ta và giúp chúng ta chống lại bệnh tật. Đặc tính dược lý của thực phẩm, mặc dù không mạnh bằng, nhưng cũng tương tự với các các loại thảo mộc.