Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tu Tứ Diệu Đế là tu làm sao
Episode 5117th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:34

Share Episode

Shownotes

51 Tu Tứ Diệu Đế là tu làm sao

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tu Tứ diệu đế là tu làm sao?

Thầy trả lời:

Tứ là 4, diệu là kỳ diệu, đế là gì? Đế là đất - nước - gió - lửa, gọi là khổ đế. Mình sống này mang tứ đại khổ nè, khổ cái thân tứ đại này. 

+ Nó đói mà không cho nó ăn, khổ không? Khổ. 

+ Rồi nó rét mà không có đồ ấm cho nó mặc, khổ không? 

+ Cái gì nó muốn mà không thỏa mãn nó thì nó khổ. 

Tứ khổ đế là chỗ này nè. Đế là vua, khổ cùng cực. Chữ đế, kêu bằng khổ tột cao tột độ, người ta gọi là vua, vua khổ. 

Thành ra, cái Tứ diệu đế, tu Tứ diệu đế là tu để biết cái khổ cùng cực của thân tứ đại, là cái gì? Sanh - Lão - Bệnh - Tử, 3 cái khổ đế, khổ cùng cực của thân một con người. Sanh - Lão - Bệnh - Tử, sanh có khóc rồi, lão đi không nổi chịu không nổi đau quá cũng phải la lên, tử sắp tử mà không biết đi đâu nè, không biết là đi đâu. Khổ không? Tứ khổ đế là chỗ này nè. 

Câu hỏi này rất hay nha. Công đức nhiều lắm. Nếu ai chịu vỗ tay thì ông có Công đức.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

51 Tu Tứ Diệu Đế là tu làm sao

Trò hỏi:

Ông hãy cho tôi biết: Tu Tứ diệu đế là tu làm sao?

Thầy trả lời:

Tứ là 4, diệu là kỳ diệu, đế là gì? Đế là đất - nước - gió - lửa, gọi là khổ đế. Mình sống này mang tứ đại khổ nè, khổ cái thân tứ đại này.

+ Nó đói mà không cho nó ăn, khổ không? Khổ.

+ Rồi nó rét mà không có đồ ấm cho nó mặc, khổ không?

+ Cái gì nó muốn mà không thỏa mãn nó thì nó khổ.

Tứ khổ đế là chỗ này nè. Đế là vua, khổ cùng cực. Chữ đế, kêu bằng khổ tột cao tột độ, người ta gọi là vua, vua khổ.

Thành ra, cái Tứ diệu đế, tu Tứ diệu đế là tu để biết cái khổ cùng cực của thân tứ đại, là cái gì? Sanh - Lão - Bệnh - Tử, 3 cái khổ đế, khổ cùng cực của thân một con người. Sanh - Lão - Bệnh - Tử, sanh có khóc rồi, lão đi không nổi chịu không nổi đau quá cũng phải la lên, tử sắp tử mà không biết đi đâu nè, không biết là đi đâu. Khổ không? Tứ khổ đế là chỗ này nè.

Câu hỏi này rất hay nha. Công đức nhiều lắm. Nếu ai chịu vỗ tay thì ông có Công đức.

:

Links