Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Làm gì cũng khó khăn có phải do phần âm đang phá
Episode 2923rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:04

Share Episode

Shownotes

29 Làm gì cũng khó khăn có phải do phần âm đang phá

Trò hỏi:

Trước đây con tu Mật Chú 1 năm, con cảm thấy được là có Thánh giúp đỡ, sau con biết Thiền Tông, con bỏ Mật Chú. Nhưng cũng nghe Bác nói nên bỏ từ từ và vẫn biết ơn họ. Sau đó cuộc sống con gặp nhiều khó khăn, con cũng hiểu và có cảm giác những khó khăn này là do bị phần Âm quấy phá, có phải vậy hay không ạ?

Thầy trả lời:

Mình theo cái này mình phải biết 1 điều là mình bị cõi âm nó phá mình ghê lắm. Có vậy thôi, không giải thích nhiều. Theo cái này là mình từ bỏ thế giới này, âm nó không chịu nó  không cho mình về, nó tìm đủ cách để nó giữ mình lại đó, có vậy thôi. Chứ còn không dám nói về vấn đề phân tích. Bởi vậy Thiền Tông người ta nói 1 mình phải hiểu 10 mới được. Cho nên đừng có suy tưởng nhiều .

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27