Artwork for podcast ETV Podcast
Thoát khỏi rắc rối bằng cách nhìn sâu vào bên trong tâm hồn mình
5th October 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:12

Share Episode

Shownotes

Thay vì mong đợi cuộc sống của mình khác đi, hoặc các vấn đề sẽ “tự nhiên” biến mất, hãy cùng xem cách mà Hoàng đế La Mã Marcus Aurelius đã làm với “một ngày tồi tệ” của mình…

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/thoat-khoi-rac-roi-bang-cach-nhin-sau-vao-ben-trong-tam-hon-minh_185329.html