Artwork for podcast Vänsterpartiets poddar
Marknadsstyrningen i välfärden och fackliga motståndsstrategier
30th September 2021 • Vänsterpartiets poddar • Vänsterpartiet
00:00:00 01:01:46

Share Episode

Shownotes

Detta är poddversionen av ett samtal som ägde rum på Vänsterpartiets fackliga rikskonferens den 18-19 september i Stockholm. Efter 45 minuter blir det frågestund i seminariet.

Med införandet av New Public Management i välfärden har arbetslivet genomgått en förändring som medfört ökad kontroll och stress, samtidigt som personalens kunskap och professionskunnande nedvärderas. Vad händer med hemtjänstpersonals, lärares, sjuksköterskors och biståndshandläggares arbetsvillkor när elever och vårdbehövande betraktas som kunder? Hur arbetar vi fackligt på arbetsplatserna och i våra förbund för att skapa ett arbetsliv där verksamhetens utformning utgår från de sociala behoven och där dom anställdas yrkeskunskap får styra?

Deltagare: Åsa Plesner (tankesmedjan Balans), Zandra Michal (Kommunal), Roya Hakimnia (Socialistiska läkare), Tina Kenttä (Skolvänstern Göteborg, lärare). Modererat panelsamtal följs av diskussion i storgrupp (efter 45 minuter blir det frågestund). Moderator: Åsa Mattsson, Vänsterpartiets kommunikationsenhet.

Follow

Links