Artwork for podcast RoZh.Lab
25: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ شناخت بسترـ تحقیق درباره ی منابع منتشر شده
Episode 2510th May 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:12:38

Share Episode

Shownotes

تحقیق درباره ی منابع منتشر شده یک روش از روشهای مرحله ی شناخت بستر هست. این روش برای بررسی منابعی هست که تا الان در مورد موضوع نوشته شده و منشر شده. با تحقیق و بررسی انتشارات کلیدی که در راستای موضوع مورد بررسی انجام شده ما می توانیم یک درک خوب از این که چطور دیگران  به این موضوع پرداختند و چه کارهایی انجام شده برسیم. ما همین طور در این روش نتایج تحقیقات را آنالیز می کنیم الگوی واضحی رو برای  رویکرد های نوآورانه در موقعیت پروژه پیدا می کنیم. علاوه بر این در پایان این روش یک لیست جامع از منابع موجود در رابطه با پروژه در اختیار ما میگذارد که هر وقت بخواهیم می توانیم بهش رجوع کنیم


Links