Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì
Episode 3930th September 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:27

Share Episode

Shownotes

39 Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh_ Đặng pháp tổng trì". Xin giải thích đoạn văn trên cho chúng tôi được rõ ạ?

Thầy trả lời:

Câu này tôi giải thích chứ không giảng rõ. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói:

Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La.

­-Dịch: là Long nữ của Vua Rồng Phương Đông.

Người con gái mới có 8 tuổi.

+ Dịch: Long nữ mới có 8 tuổi.

Căn tánh lanh lẹ.

+ Dịch: Căn tánh làm gì cũng rất nhanh.

Có trí tuệ sáng suốt.

+ Dịch: Đọc kinh hay sách, đọc 1 lần là hiểu hết.

Khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh.

+ Dịch: Biết được nghiệp của người khác.

Đặng pháp tổng trì.

+ Dịch: Giữ được tất cả các kinh hay sách của

Đức Phật dạy, khi đã đọc qua chỉ 1 lần là nhớ hết.

Đây là Long Nữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật đã đề cập đến. Long Nữ làm gì thì không ai biết. Tôi cũng mù luôn.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 30/09/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/9LvnP_g7dK4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-30-09-2022-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

39 Giải thích Kinh Pháp Hoa, con gái của vua Rồng, mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, đặng pháp tổng trì

Trò hỏi:

Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói: "Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lẹ, có trí tuệ khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh_ Đặng pháp tổng trì". Xin giải thích đoạn văn trên cho chúng tôi được rõ ạ?

Thầy trả lời:

Câu này tôi giải thích chứ không giảng rõ. Trong kinh Pháp Hoa phẩm 12, ngài Văn Thù Sư Lợi nói:

Có con gái của vua rồng Ta Kiệt La.

­-Dịch: là Long nữ của Vua Rồng Phương Đông.

Người con gái mới có 8 tuổi.

+ Dịch: Long nữ mới có 8 tuổi.

Căn tánh lanh lẹ.

+ Dịch: Căn tánh làm gì cũng rất nhanh.

Có trí tuệ sáng suốt.

+ Dịch: Đọc kinh hay sách, đọc 1 lần là hiểu hết.

Khéo biết các căn tánh hành nghiệp của chúng sanh.

+ Dịch: Biết được nghiệp của người khác.

Đặng pháp tổng trì.

+ Dịch: Giữ được tất cả các kinh hay sách của

Đức Phật dạy, khi đã đọc qua chỉ 1 lần là nhớ hết.

Đây là Long Nữ trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà Đức Phật đã đề cập đến. Long Nữ làm gì thì không ai biết. Tôi cũng mù luôn.

2022/09/30 - Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam