Artwork for podcast ETV Podcast
Công năng dao thị và tiên đoán của Khổng Tử
12th April 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:08:06

Share Episode

Shownotes

Sách cổ có nhiều ghi chép về năng lực phi thường của Khổng Tử, trong đó có công năng nhìn xa và tiên đoán trước tương lai sau này.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/cong-nang-dao-thi-va-tien-doan-cua-khong-tu_171728.html