Loading Episode...
Van Delta tot Diepzee - NIOZ EPISODE 6, 20th December 2020
Schelpdieren en planten als ingenieurs. Met kustecoloog Tjisse van der Heide
00:00:00 00:49:52

Schelpdieren en planten als ingenieurs. Met kustecoloog Tjisse van der Heide

Kustecoloog professor Tjisse van der Heide onderzoekt het grensgebied tussen land en zee: van de duinen via de kwelders en de zandplaten tot op de bodem van de geulen. Hij doet onderzoek naar ecosytem-engineers. Dat wil zeggen, naar beesten en planten die niet alleen de biodiversiteit verhogen, maar ons in een moeite door helpen onze kusten te verdedigen. Een dijk met een oesterbank ervoor kan veel meer hebben dan een dijk waar de zee ongehinderd tegenaan beukt. Maar hoe krijg je oesters zover om een bank voor de dijk aan te leggen? Hoe zorg je dat een kwelder ontstaat? Hoe zorg je dat zeegras zich vestigt? Hoe ziet de kust eruit als je de natuur zelf haar gang laat gaan?