Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không
Episode 2819th April 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:45

Share Episode

Shownotes

28 Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không

Câu hỏi: 

Thầy Thích Chân Quang nói: “Khi khởi lên lòng tôn kính Đức Phật thì sẽ có một cái phước xuất hiện. Đó là ta hiểu được đúng lời Đức Phật dạy. Đây là bí quyết.”

Xin hỏi nhân dân: 

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không? 

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Phật dạy. Vậy tại sao Đức Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?  

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích Chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý  gì cả. Vậy thầy Thích Chân Quang có thật sự yêu kính đức Phật không?

Ý 4: Muốn yêu kính Đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì cần phải tìm bí quyết nào?

Trả lời: 

Ý 1: Thầy này giảng như vậy là giảng tầm bậy tầm bạ, chớ đúng cái gì.

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Vậy tại sao Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?

+ Ông thầy chùa này là ông thầy chùa giả 100%, nên mới giảng tầm phào như vậy.

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý gì cả. Vậy thầy Thích chân Quang có thật sự yêu kính Đức Phật không?

+ Đã nói rồi thầy chùa giả mà biết gì yêu kính Đức Phật.

Ý 4: Muốn yêu kính đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì phải tìm bí quyết là: Kinh Vô Tự của Đức Phật mà học cho rõ thông, thì không còn đi nói chuyện tào lao nữa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 19/04/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/b0YUDuE5wf4

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-thien-tong-19-04-2023-hoi-dap-ve-phap-thoai-thay-thich-chan-quang-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

28 Tôn kính Đức Phật sẽ có phước phải không

Câu hỏi:

Thầy Thích Chân Quang nói: “Khi khởi lên lòng tôn kính Đức Phật thì sẽ có một cái phước xuất hiện. Đó là ta hiểu được đúng lời Đức Phật dạy. Đây là bí quyết.”

Xin hỏi nhân dân:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy có đúng không?

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Phật dạy. Vậy tại sao Đức Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích Chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý gì cả. Vậy thầy Thích Chân Quang có thật sự yêu kính đức Phật không?

Ý 4: Muốn yêu kính Đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì cần phải tìm bí quyết nào?

Trả lời:

Ý 1: Thầy này giảng như vậy là giảng tầm bậy tầm bạ, chớ đúng cái gì.

Ý 2: Nếu chỉ cần tôn kính Phật thì hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Vậy tại sao Phật lại nói: “Thiên hạ 10 phần mê muội cả 10”, bao gồm cả những đệ tử thân thiết nhất của Phật?

+ Ông thầy chùa này là ông thầy chùa giả 100%, nên mới giảng tầm phào như vậy.

Ý 3: Tôi thấy những lời dạy của thầy Thích chân Quang trong bài này chẳng trí tuệ và thuận lý gì cả. Vậy thầy Thích chân Quang có thật sự yêu kính Đức Phật không?

+ Đã nói rồi thầy chùa giả mà biết gì yêu kính Đức Phật.

Ý 4: Muốn yêu kính đức Phật một cách chân thực, muốn hiểu đúng lời Đức Phật dạy. Thì phải tìm bí quyết là: Kinh Vô Tự của Đức Phật mà học cho rõ thông, thì không còn đi nói chuyện tào lao nữa.

2023/04/19 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam