Artwork for podcast ETV Podcast
Đầu Xuân nói chuyện năm Dần
1st February 2022 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:22:55

Share Episode

Shownotes

Năm 2021 Tân Sửu với bao buồn thương mất mát vì đại dịch rồi cũng sắp qua đi. Tuy nhiên không ai dám chắc một năm 2022 sắp đến sẽ như thế nào trong hoàn cảnh rối ren hiện nay.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/dau-xuan-noi-chuyen-nam-dan_266741.html