Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Giáo hội không phong, vậy ông Nguyễn Nhân lấy tư cách gì xưng là Viện chủ
Episode 4517th July 2022 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:01

Share Episode

Shownotes

45 Giáo hội không phong, vậy ông Nguyễn Nhân lấy tư cách gì xưng là Viện chủ

Trò hỏi:

Ông cho tôi biết: Ông tự xưng là Viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, Giáo hội không phong cho ông. Vậy, lấy tư cách gì ông xưng là Viện chủ?

Thầy trả lời:

Bây giờ, câu hỏi thì cũng hay nhưng mà ông chưa có sâu sắc về cái Viện chủ. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông cất cái nhà, người ta kêu ông chủ nhà chứ gì. Rồi, cái người Chợ Lớn người ta tới "ô, gia chủ". Gia chủ là người Trung Quốc hỏi, còn Chủ nhà là người Việt Nam hỏi. Tôi đây Viện chủ là tôi xưng theo kiểu người Tàu. Chứ còn nếu mà tôi ở đây nếu mà Chủ chùa thì tôi nói theo tiếng người Việt Nam, còn nếu mà tôi nói là Viện chủ thì tôi nói theo tiếng Tàu. Nó đâu có gì khác đâu. 

Còn Giáo hội làm sao biết cái vụ này mà ông phong. Có nghĩa là Giáo hội mà muốn thì ông phải chỉnh tôi vấn đề cái Giáo lý. Thì Giáo hội: “Ông có biết cái văn học Phật giáo không mà ông dám đề Thiền sư gì đó?” 

Còn ông hỏi đây hỏi về cái văn học của thế gian thôi. Tôi xưng Viện chủ đây là tôi nói bằng tiếng Tàu. Mà cái ông Thiền tông sư ông là người Tàu, chứ không phải người Việt Nam. Thì ông kêu tôi "nữa, con tiếp nối mẹ con cái chùa này, con là Viện chủ nghe không" - “Dạ”. Tôi biết vậy thôi. Lúc đó 20 tuổi, nói gì nghe vậy thôi, còn đi học mà.

 2022/07/17 Giải đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam


DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 17/07/2022 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/YywWo8LbUh8

✅ Website: https://thientongmt.com/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-17-07-2022.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

45 Giáo hội không phong, vậy ông Nguyễn Nhân lấy tư cách gì xưng là Viện chủ

Trò hỏi:

Ông cho tôi biết: Ông tự xưng là Viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, Giáo hội không phong cho ông. Vậy, lấy tư cách gì ông xưng là Viện chủ?

Thầy trả lời:

Bây giờ, câu hỏi thì cũng hay nhưng mà ông chưa có sâu sắc về cái Viện chủ. Bây giờ tôi hỏi ông nè, ông cất cái nhà, người ta kêu ông chủ nhà chứ gì. Rồi, cái người Chợ Lớn người ta tới "ô, gia chủ". Gia chủ là người Trung Quốc hỏi, còn Chủ nhà là người Việt Nam hỏi. Tôi đây Viện chủ là tôi xưng theo kiểu người Tàu. Chứ còn nếu mà tôi ở đây nếu mà Chủ chùa thì tôi nói theo tiếng người Việt Nam, còn nếu mà tôi nói là Viện chủ thì tôi nói theo tiếng Tàu. Nó đâu có gì khác đâu.

Còn Giáo hội làm sao biết cái vụ này mà ông phong. Có nghĩa là Giáo hội mà muốn thì ông phải chỉnh tôi vấn đề cái Giáo lý. Thì Giáo hội: “Ông có biết cái văn học Phật giáo không mà ông dám đề Thiền sư gì đó?”

Còn ông hỏi đây hỏi về cái văn học của thế gian thôi. Tôi xưng Viện chủ đây là tôi nói bằng tiếng Tàu. Mà cái ông Thiền tông sư ông là người Tàu, chứ không phải người Việt Nam. Thì ông kêu tôi "nữa, con tiếp nối mẹ con cái chùa này, con là Viện chủ nghe không" - “Dạ”. Tôi biết vậy thôi. Lúc đó 20 tuổi, nói gì nghe vậy thôi, còn đi học mà.

:

Links