Artwork for podcast RoZh.Lab
28: کتاب ۱۰۱ روش طراحی ـ نوشته ی ویجی کومارـ شناخت مردم ـ‌ ذهنیت ها
Episode 2826th July 2021 • RoZh.Lab • Rodia&Zhabiz
00:00:00 00:31:43

Share Episode

Shownotes

شناخت مردم سومین مرحله از فرایند نوآوری و آخرین مرحله در بخش تحقیقات هست. بعد از این بخش ما به مرحله ی بررسی داده های بخش تحقیق وارد می شویم٬ بنابراین هرچه این مرحله وسیع تر و عمیق تر انجام شود داده های ما برای تحلیل در مرحله ی بعد بیشتر مورد استناد خواهد بود. بخش شناخت مردم یا کاربر یکی از مراحل تاثیر گذار در فرایند طراحی هست در این مرحله یاد می گیریم که چطور با یک درک همدلانه نیازهای مردم را کشف کنیم و به آنها فرصت بیان خواسته هاشان را بدهیم. در این اپیزود ما برای شما از ذهنیت های این مرحله صحبت می کنیم

Links