Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Làm nghề bán đồ phật giáo, khi học thiền tông bị buồn ngủ, phải làm sao
Episode 823rd September 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:02:43

Share Episode

Shownotes

08 Làm nghề bán đồ Phật giáo, khi học Thiền tông bị buồn ngủ, phải làm sao

Trò hỏi:

Có người mới tu Thiền tông đã nghiêm túc đọc sách tìm hiểu. Nhưng người đó làm nghề bán đồ Phật giáo. Khi làm bài kiến giải thì người đó bị buồn ngủ, không thể viết được. Không biết có cách nào giúp người này được không? Vì người này thiết tha tu Pháp môn Thiền tông?

Thầy trả lời:

Có nghĩa người này hành cái nghề bán “Pháp phục”. Cái đó là cái gì? Là âm rồi đó. Tất cả cái chuyện làm ăn buôn bán này là âm hết. Làm âm thì bao nhiêu cái loài âm nó sẽ giúp. Mà chui vô cái này, thằng âm nó ghét rồi. Nó đè con mắt mình xuống, nó không cho làm ăn nữa. 

Thì cái này tự mình quyết định, chứ đâu có xúi là bỏ nghề hay là ấy được. Mà tôi phân tích cho biết. Tất cả kinh doanh cái gì, cái này gọi là “Buôn Thần, bán Thánh” đó. Người ta thường ưa nói cái câu này nè.

Tất cả người buôn bán. nghĩa là tiền tài, danh lợi, địa vị là do cái cõi âm nó quản lý. Mà bây giờ mình theo “Thằng này”, thì nó không chịu. (mày theo tao rồi, bây giờ mày muốn giải thoát, không cho giải thoát…)

Tùy theo mình quyết định, chứ không ai xen vào cái chuyện của quỷ thần này được. Phải hiểu cơ bản này nè.

Mà cái mà bán pháp phục là nó cực âm, chứ không phải nhỏ đâu. Còn buôn bán bình thường nó chỉ là âm thường thôi. Còn cái mà nó chuyên nghiệp, nó thuộc cực âm. Thì phải hiểu cái này, rồi tự mình quyết định chứ không ai xúi mình bỏ làm ăn. Không ai xúi mình dẹp, không ai xúi mấy cái chuyện này hết.

Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 23/09/2023

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam:

✅ Youtube: https://www.youtube.com/@SUTHATBIMATKHOAHOCTHIENTONG

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-23-09-2023-nghe-an.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27