Loading Episode...
CBBA :: Bohoslužby - Cirkev bratská Bratislava - Cukrová 8th August 2021
Prázdninová výprava za šťastím. Nájdem ho v Chorvátsku či v Tatrách? (Jozef Ban)
00:00:00 01:07:18

Prázdninová výprava za šťastím. Nájdem ho v Chorvátsku či v Tatrách? (Jozef Ban)

O Albertovi Einsteinovi sa traduje príhoda zo skúškového obdobia:

Na prechádzke s odborným asistentom došlo pri rozhovore na otázku prichádzajúcich skúšok. Odborný asistent sa nesmelo, až bojazlivo pýta Einsteina:

-"Pán profesor, nepomýlili ste sa, keď ste zadali tie isté otázky k skúškam, ako minulý rok?"

-"Nie, pán asistent. Otázky sú stále rovnaké, no čo sa zmenilo, sú dnešné odpovede na staré otázky."

Tento princíp určite platí vo fyzike. Dá sa aplikovať v otázke hľadaní šťastia? Kde nájdem šťastie? Máme na túto starú otázku nové odpovede?

Biblické texty: Mt 5:1-12; Žalm 1

Homília: Jozef Ban

Liturgia: Pavel Boroš

Organ: Iveta Novotná

Čítanie: Paula a Jana Paraličové

Modlitba: Danka Baďanská, Drahuška Ferenčíková