Loading Episode...
CBBA :: Bohoslužby - Cirkev bratská Bratislava - Cukrová 22nd August 2021
Prázdninová výprava na zjazd 316. O podivnostiach Božej lásky (Petr Kučera)
00:00:00 00:53:55

Prázdninová výprava na zjazd 316. O podivnostiach Božej lásky (Petr Kučera)

Milujeme odbočky – či už na diaľnici, alebo v mysli. Zjazd 316 je pre začínajúcich čitateľov Biblie obľúbenou destináciou. Keď budeme nasledovať smerovky tohto zjazdu, stretneme Božiu lásku k svetu a k nám ľuďom, hady, tróny a za tmy sa niekde vedľa cesty možno zjaví aj muž menom Nikodém. Je na nás, či oblasť len prejdeme, alebo sa niekde zastavíme a necháme sa dotknúť krásou, ktorá na nás za odbočkou čaká.

Biblické texty: Nm 21:1-9; Jn 3:1-16

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Vlado Matej

Organ: Slávka Timčáková

Čítanie: Hanka Matejová, Hanka Machajdík

Modlitba: Mária Machajdíková