Artwork for podcast ETV Podcast
Việc hôm nay chớ để ngày mai
21st September 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:09:09

Share Episode

Shownotes

Chắc chắn đây là một tính xấu mà nhiều người trong chúng ta phải vật lộn với nó – thông thường thì nó liên quan đến những thứ như sự lười biếng (theo cách tệ nhất), hay sự trì hoãn (theo cách nhẹ nhàng nhất). Jefferson nói rõ là bất kỳ điều gì mà ta biết rằng cần phải làm, thì ta nên hoàn thành nó với nỗ lực tối đa trong khả năng hiện tại của mình. Luôn hoàn thành tốt những công việc hằng ngày của chúng ta chính là một trong những cách tốt nhất để tránh sự căng thẳng kéo dài do việc trì hoãn gây ra.

Xem chi tiết bài viết tại:

https://etviet.com/tri-tue-vinh-hang-nhung-nguyen-tac-cuoc-song-cua-thomas-jefferson_228333.html