Artwork for podcast הלכה לעת הזאת - יואב שורק
גילוי ראש - שיעור משלים - סימן ב' בשלחן ערוך או"ח | הלכה לעת הזאת - יואב שורק | שיעור 4#
Episode 42nd September 2021 • הלכה לעת הזאת - יואב שורק • yoav sorek
00:00:00 01:34:14

Share Episode

Shownotes

השלמת העיון בעניין כיסוי ראש לגברים. דיון על התפתחות ההלכה, חדירתם של מנהגים ומשמעות עלייתו של כיסוי הראש כאינטואיציה יהודית בעידן של גלות; הופעתה של הכיפה ומשמעותה כסמל השתייכות מגזרי.

שיעור רביעי בסדרת הלכה לעת הזאת - לע"נ דביר יהודה שורק הי"ד: לימוד ההלכה ממקורותיה - היכרות עם ספרות ההלכה ועם דרכי הפסיקה, בזיקה אל המנהג וההיסטוריה - והצפת שאלת ההכרעה הראויה בעת הזאת.


קבצי המקורות לשיעור:

https://did.li/4ZSfT

https://bit.ly/3yIdXa1

לצפיה: https://youtu.be/O_nLTj8XiMA

Follow

Links