Artwork for podcast CBBA :: Bohoslužby
Videl som 49 plameňov (Petr Kučera)
23rd May 2021 • CBBA :: Bohoslužby • Cirkev bratská Bratislava - Cukrová
00:00:00 01:06:35

Share Episode

Shownotes

Prorok Zachariáš pôsobil v dobe obnovy Jeruzalema, po návrate z babylonského zajatia. Bola to doba, kedy budovateľská nálada medzi obnoviteľmi mesta skôr upadala.

Snažili sa dostavať Boží chrám. Boh staviteľa povzbudzuje videniami. Jedným z nich je pozoruhodné videnie nebeského svietnika nevšedných rozmerov. Čo tým chcel autor povedať?

Biblické texty: Sk 2:1-21; Zach 4:1-10

Homília: Petr Kučera

Liturgia: Marcel Markuš

Organ: Milenka Uhlíková

Spev: Lenka Borošová, Iveta Novotná, Jana Hlatká, Martina Petijová, Adam Markuš, Marcel Markuš, Palo Boroš, Lukáš Bohuš, Jakub Kintler

Čítanie: Kristína Uhlíková

Modlitba: Milan Číčel

Follow

Links