Artwork for podcast ETV Podcast
Nhìn nhận đúng đắn về bản chất và mục đích của việc vui chơi
10th October 2021 • ETV Podcast • ETVIET
00:00:00 00:11:13

Share Episode

Shownotes

Có một câu chuyện cổ mà người ta vẫn kể lại hàng trăm lần, từ nhà văn Anatole France (Pháp) đến nhà văn Tomie dePaola (Mỹ), về một ông già biểu diễn màn tung hứng cuối cùng trước tượng Đức mẹ Đồng trinh Mary và Chúa Hài Đồng trong một nhà thờ tối tăm.

Xem bài viết tại:

https://etviet.com/nhin-nhan-dung-dan-ve-ban-chat-va-muc-dich-cua-viec-vui-choi_213900.html