Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Chuyện thần thánh, phong thần có ý nghĩa gì 40-41
Episode 352nd August 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:26

Share Episode

Shownotes

35 Chuyện thần thánh, phong thần có ý nghĩa gì 40-41

Câu hỏi:

Về truyền thuyết phong thần của Trung Quốc, mở màn câu chuyện là sự xúc phạm của Trụ Vương đối với Nữ Oa, kéo theo đó là nhiều bi kịch thảm khốc. Thực hư thì truyền thuyết này mang ý nghĩa như thế nào, thưa nhân dân?

Trả lời:

Phong thần là của người Trung quốc xưa. Đây là phong sức mạnh của Khương Tử Nha. Phong những người gan dạ, đánh chiếm ngôi Vua của Trụ Vương, mới bày ra chuyện Nữ Oa nương nương. Đánh xong Trụ Vương, Khương Tử Nha mới phong thần cho 1 số chiến binh gan dạ.

Giống như ngày nay, các vị có công trạng lớn được phong tướng là vậy. Bởi vậy trong dương gian có câu: “Sống làm tướng, chết làm thần”.

Câu hỏi:

Ngày nay hiếm có ai còn thờ phụng các Vị Thần như trên. Vì sao thời văn minh nguyên tử, Đạo Thần không còn nữa, thưa nhân dân?

Trả lời:

Chuyện Thần Thánh, là nói thời kỳ loài người chưa biết về không gian, khoa học vật lý.

Ngày nay loài người khám phá không gian, Vũ trụ, Khoa học rồi. Chuyện Thần Thánh không còn thích hợp nữa, nên tự nhiên loài người phải bỏ.

Giống như hiện nay loài người đi ô tô, chứ không còn đi xe ngựa nữa là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 02/08/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/SCPjvndTl0s

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-02-08-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

35 Chuyện thần thánh, phong thần có ý nghĩa gì 40-41

Câu hỏi:

Về truyền thuyết phong thần của Trung Quốc, mở màn câu chuyện là sự xúc phạm của Trụ Vương đối với Nữ Oa, kéo theo đó là nhiều bi kịch thảm khốc. Thực hư thì truyền thuyết này mang ý nghĩa như thế nào, thưa nhân dân?

Trả lời:

Phong thần là của người Trung quốc xưa. Đây là phong sức mạnh của Khương Tử Nha. Phong những người gan dạ, đánh chiếm ngôi Vua của Trụ Vương, mới bày ra chuyện Nữ Oa nương nương. Đánh xong Trụ Vương, Khương Tử Nha mới phong thần cho 1 số chiến binh gan dạ.

Giống như ngày nay, các vị có công trạng lớn được phong tướng là vậy. Bởi vậy trong dương gian có câu: “Sống làm tướng, chết làm thần”.

Câu hỏi:

Ngày nay hiếm có ai còn thờ phụng các Vị Thần như trên. Vì sao thời văn minh nguyên tử, Đạo Thần không còn nữa, thưa nhân dân?

Trả lời:

Chuyện Thần Thánh, là nói thời kỳ loài người chưa biết về không gian, khoa học vật lý.

Ngày nay loài người khám phá không gian, Vũ trụ, Khoa học rồi. Chuyện Thần Thánh không còn thích hợp nữa, nên tự nhiên loài người phải bỏ.

Giống như hiện nay loài người đi ô tô, chứ không còn đi xe ngựa nữa là vậy.

2023/08/02 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam