Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới thì có về được không
Episode 3526th July 2020 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:01:29

Share Episode

Shownotes

35 Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới thì có về được không

Trò hỏi:

Những Phật tử đã ra đi (mất) lúc trước đây theo với cái công thức trước thì liệu có được giải thoát không?

Thầy trả lời:

Cái nào thì nó cũng vậy thôi giải thoát được hết, trước là vòng vo hơi dài, bây giờ thì rút gọn lại còn 3 trường hợp. Tại vì sắp sửa công bố gíao lý ra nên Tôi cho trắng ra là vậy.

Ví dụ:

Ngày xưa co đi từ Hà N65i vào TP HCM bằng đường bộ trên ô tô, thì bây giờ con đi bằng máy bay nhanh hơn vậy thôi nhưng vẫn đến đích.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam 26/07/2020 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/18pJvBZ4Otw

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-thien-tong-26-07-2020.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

35 Các phật tử chết trước khi thầy côn bố bài đường về phật giới thì có về được không

Trò hỏi:

Những Phật tử đã ra đi (mất) lúc trước đây theo với cái công thức trước thì liệu có được giải thoát không?

Thầy trả lời:

Cái nào thì nó cũng vậy thôi giải thoát được hết, trước là vòng vo hơi dài, bây giờ thì rút gọn lại còn 3 trường hợp. Tại vì sắp sửa công bố gíao lý ra nên Tôi cho trắng ra là vậy.

Ví dụ:

Ngày xưa co đi từ Hà N65i vào TP HCM bằng đường bộ trên ô tô, thì bây giờ con đi bằng máy bay nhanh hơn vậy thôi nhưng vẫn đến đích.

2020/07/26 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam