Artwork for podcast DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM
Người đạt bí mật thiền tông có chuyển đổi nghiệp được không
Episode 916th February 2023 • DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM • VIETNAMESE PHYSICAL SCIENTIFIC ZEN BUDDHISM
00:00:00 00:00:36

Share Episode

Shownotes

09 Người đạt bí mật thiền tông có chuyển đổi nghiệp được không

Trò hỏi:

Người tu theo đạo Phật Thiền tông, khi đạt được bí mật rồi có chuyển đổi được nghiệp quả không và bằng cách nào?

Thầy trả lời:

Người tu theo đạo Phật Thiền tông, khi đạt được bí mật Thiền tông chỉ là người hiểu sâu về Thiền tông thôi. Còn nghiệp là do tánh và thân người tạo ra, phải đi theo nhân quả chớ làm gì có chuyện chuyển đổi nghiệp.

Chú ý muốn đặt câu hỏi về Thiền trước hết phải thông tất cả về Thiền tông thì mới đặt câu hỏi được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

DAO PHAT KHOA HOC VAT LY THIEN TONG VIET NAM website

Xem toàn bộ Giải Đáp Đạo Phật Thiền Tông đặc biệt ngày 16/02/2023 ở link bên dưới:

✅ Youtube: https://youtu.be/E5yFAGj4Xf4

✅ Website: https://thientongmt.com/vn/giai-dap-dao-phat-khoa-hoc-vat-ly-thien-tong-viet-nam-16-02-2023-ndlc.html

Liên hệ:

✅ Facebook: https://www.facebook.com/suthatbimatkhoahocthientong

✅ Email: thientongmt@gmail.com

✅ Mobile: +84 916 01 66 27

Transcripts

09 Người đạt bí mật thiền tông có chuyển đổi nghiệp được không

Trò hỏi:

Người tu theo đạo Phật Thiền tông, khi đạt được bí mật rồi có chuyển đổi được nghiệp quả không và bằng cách nào?

Thầy trả lời:

Người tu theo đạo Phật Thiền tông, khi đạt được bí mật Thiền tông chỉ là người hiểu sâu về Thiền tông thôi. Còn nghiệp là do tánh và thân người tạo ra, phải đi theo nhân quả chớ làm gì có chuyện chuyển đổi nghiệp.

Chú ý muốn đặt câu hỏi về Thiền trước hết phải thông tất cả về Thiền tông thì mới đặt câu hỏi được.

2023/02/16 - Giải Đáp Đạo Phật Khoa Học Vật Lý Thiền Tông Việt Nam

Chapters

Video

More from YouTube